Nyliberal vikarie förblindad av ideologi

BT:s vikarierande ledarskribent Jonas Pettersson gjorde i söndagen den 6 juli ett inlägg i klimatdebatten. Han är skeptisk till naturen, skriver han, och går så långt i sin skepsis att han funderar över om FN:s klimatpanels rapporter håller på att utvecklas till världens största bluff. Han grundar sina funderingar på två välkända forskningsprofiler, Björn Lomborg och John Christy, samt på en reportageserie i P1 och ett antal debattartiklar i Dagens Industri och Expressen. Jag vill påstå att han missuppfattat Lomborg och Christy, och att han i övrigt tycks bygga sitt tyckande mer på ideologi än på kunnande.

Det finns vissa forskningsresultat som erkänns av varje människa som har en seriös inställning till vetenskapen. Inom klimatforskningen finns några exempel på sådana resultat:
  1. Vissa gaser i atmosfären framkallar en växthuseffekt som medför att jordens genomsnittstemperatur ökar. Den viktigaste av dessa gaser, avseende de senaste tvåhundra årens ökning, är koldioxid.
  2. Mätningar av koldioxidhalten i atmosfären har visat en ökning under de senaste århundradena som inte har sin motsvarighet under de senaste femhundratusen åren.
  3. Denna ökning orsakas av vår förbränning av fossila bränslen.

Dessa resultat förnekas inte av vare sig Björn Lomborg eller John Christy, deras skepsis består i hur allvarligt man skall betrakta dessa observationer. Det är nämligen så att det finns oerhört mycket annat som påverkar klimatet, och forskare tvistar därför om hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden: Är den mänskliga påverkan så stor att vi måste göra något åt den eller är den så liten att vi kan hoppas på naturliga effekter som motverkar den?

Vissa debattörer hävdar att ovanstående vetenskapliga resultat är felaktiga. Så visar man till exempel upp mätresultat från det senaste decenniet och påstår att de motsäger växthuseffekten. Om man är något bevandrad i matematisk modellering och vetenskapliga metoder är det emellertid uppenbart att det inte går att dra några slutsatser från en så kort tidsrymd som tio år. De forskningsresultat som FN:s klimatpanel grundar sina slutsatser på är baserade på århundradens mätdata, på alla kända fysikaliska klimatfenomen och på en omfattande vetenskaplig diskussion i form av offentliga konferenser och publicerade artiklar.

När Jonas Pettersson uttalar sig i allmänna ordalag om ”de senaste tio åren” eller ”forskare” som mer tror på ”kosmisk strålning och solens påverkan” än växthuseffekten, så vet han nog inte mycket om dessa resultats plats i det vetenskapliga samhället. Sannolikt är dessa observationer och teorier inte något nytt, de finns som en del i den vetenskapliga kunskap som redan ligger till grund för klimatpanelens uttalanden, men de måste kompletteras med åtskilliga fakta för att kunna användas.

Björn Lomborg är en dansk statsvetare vars huvudargument i klimatfrågan är: Om man har tillgång till en viss summa pengar så kan man räkna ut vilka mänskliga problem som bör prioriteras. Lomborg och hans kollegor kommer då fram till att klimatåtgärder kommer långt ner på prioriteringslistan. Problem som malaria- aids- och fattigdomsbekämpning kostar mindre att åtgärda än koldioxidutsläppen. Hur kan man då räkna ut det? Lomborg använder en rent ekonomisk kalkyl där en viktig ingrediens är den så kallade diskonteringsräntan. Detta är ett, bland ekonomer, etablerat verktyg för att värdera framtida händelser och Lomborg sätter den till 3 %, vilket tycks vara en rimlig nivå i vanliga ekonomiska sammanhang. I klimatproblematiken som handlar om händelser många årtionden bort blir denna räntesats synnerligen oetisk: Den värderar nämligen vad som händer om hundra år ca 20 gånger lägre (1.03^100) än om det händer idag. Värdet av våra barnbarns och barnbarnbarns liv negligeras alltså nästan helt i Lomborgs ekonomiska kalkyl. Lomborgs föregivet vetenskapliga undersökning bygger på ett subjektivt moraliskt ställningstagande.

Visste du det, Jonas Pettersson, och i så fall, håller du med om det sättet att räkna?


John Christy var enligt Wikipedia huvudförfattare till IPCC:s rapport 2001, den som Pettersson för övrigt kritiserar, och är fortfarande medlem i panelen. Han är kritisk till den överdrivna tilliten till de framtida scenarier som vissa klimatforskare räknar fram. I en artikel från BBC news 13 november 2007 framför han sin kritik, men tillstår samtidigt att

“atmosfärisk koldioxid fortsätter att öka på grund av de odiskutabla fördelar som kolbaserad energi ger mänskligheten. Denna ökning kommer att ha viss inverkan på klimatet genom koldioxidens strålningsegenskaper (min översättning, TS)”.

Christy förnekar alltså inte alls klimatpanelens huvudslutsats, men han vill uppenbarligen inte tro på vissa framtidsscenarier.

När Pettersson slutligen skriver: ”Bara genom en diskussion och debatt får vi reda på sanningen” så har han förstås alldeles rätt. Men en sådan diskussion och debatt är precis vad som ligger till grund för FN:s klimatpanel, en vetenskaplig diskussion som pågått i mer än ett decennium. Och debatten pågår förstås än. Vi som är starkt oroade för mänsklighetens framtid debatterar gärna, men kom då fram med konkreta argument:

Var har du hittat dina uppgifter om de senaste tio årens temperaturmätningar? Var har de svenska och danska forskarna publicerat sina teorier? Var finns de vetenskapliga arbeten som motsäger de skrämmande framtidsscenarier som Al Gore presenterat?

Uppdatering 18/7. En förkortad version av detta inlägg publicerades igår i BT tillsammans med ett svar från Jonas Pettersson.Andra bloggar om: , , , ,

Kommentarer
Postat av: Attila

Nej, det råder faktiskt inte konsensus i klimatfrågan. Och vad har allt detta att göra med nyliberalismen, och att skribenten i fråga är vikare...?

Postat av: Thomas Svensson

Attila: Jag påstår inte att det råder konsensus i klimatfrågan, jag påstår att det råder konsensus kring de tre resultat som jag listar.Jag undrar också varför just nyliberaler vägrar att tro på dessa vetenskapliga resultat. Kanske är det för att klimatprobllematiken inte löses automatiskt av marknaden?Att Pettersson är vikarie har kanske inte med saken att göra, men visst finns det risker med semestervikarier som får för fria händer.

2008-07-14 @ 20:40:06
Postat av: Attila

Äh, lägg av. Det finns fler än "nyliberaler" som är skeptiska.

2008-07-14 @ 22:00:17
URL: http://www.attila.tecknare.se
Postat av: björn

http://www.physorg.com/news135253078.htmlPassive learning imprints on the brain just like active learningIn a study titled "Sensitivity of the Action Observation Network to Physical and Observational Learning" published in the journal Cerebral Cortex in May 2008, Dartmouth researchers determined that people can acquire motor skills through the "seeing" as well as the "doing" form of learning. Jfr religiösa bluffar (emot grundlagen , tillhöra kyrkan dop, konfirmation etc= sjunker ju som tur är som som och frekvens liksom monarkin)= imprintar chunks av info som vilseleder och leder till skadlig neuronaktivitet (och frekvensbrott)Kapa detta (religionsförbud för organisationer, strikt reglering= inte påverka under säg 30 år). Vissa växer ju (neurofysiologiskt etc så fram till dess och ska då inte imprintas med detta mördar - och lögnkomplex som skördat så många liv, gett inkompetens, organisationsbrister/fel och ej empirism och utveckling. Kriminell organisation (frekvensbrott, bakgrund/brottsprofil= jfr kontext knutby/uppsala “aldrig vara så med universitetet och då svenska kyrkohelvetet”Och sen psykisk mobbning mm (värt kanske 100 mdr som turismen drar in i arlandaindex= kd är ett hot och dess människor)

Förgriper sig på barn (känt i 100-t studier i religiös miljö. Täckmantel (hägglund- svensson jäveln och skydda brottslingar och hyckleri tex svensson slavarbetskraft av pappa och nu vill ha pigjobb med sin fins politik)

olagligt partinamn= krist

genetiskt hot= gamla vandalerna (polisstudie i jkpg som fått kritik).

2008-07-15 @ 07:52:16
URL: http://www.nordiskasverige.blogspot.com
Postat av: Per Welander

Svar på dina tre påståenden.

1. Den absolut viktigaste växthusgasen är vattenånga. Att koldioxid skulle ligga bakom temperaturökningen är bara en (obevisad) hypotes i datormodeller. Hur förklarar du temperaturökningen 1910 - 1940 när koldioxidhalten var låg? Eller under bronsåldern, romartiden, vikingatiden?

2. Koldioxidhalten har sett långt tillbaka i tiden sjunkit från 7000 ppm till dagens relativt låga nivå på snart 400 ppm. Att koldioxidhalten ökad de senaste 100 åren är inget bevis för att det orsakat temperaturhöjning. Ändring i temperaturen nu är inget onormalt och har skett många gånger de senaste 10.000 åren.

3. Detta är bara en hypotes. Ingen "peer-reviewed" artikel har kunnat bevisa detta.Att temperaturen sjunkit något de senaste tio åren är bevisat från uppmätta värden. Vilka slutsatser som ska dras från detta är en annan fråga. Framtiden kanske ger svar.Undrar förresten vem som drivs av ideologi?

2008-07-15 @ 22:05:59
URL: http://www.moderna-myter.se/
Postat av: Thomas Svensson

Du blandar ihop mina påståenden med andra påståenden, där man inte är så enig.1. Du skriver:"Den absolut viktigaste växthusgasen är vattenånga"Så sant, men jag skrev att "den viktigaste, avseende de senaste tvåhundra årens ökning, är koldioxid".Vidare skriver du: "Att koldioxid skulle ligga bakom temperaturökningen är bara en (obevisad) hypotes i datormodeller. Hur förklarar du temperaturökningen 1910 - 1940 när koldioxidhalten var låg? Eller under bronsåldern, romartiden, vikingatiden?"Jag påstår inte alls att koldioxiden skulle "ligga bakom temperaturökningen". Läs min första punkt en gång till!2. Du skriver: "Koldioxidhalten har sett långt tillbaka i tiden sjunkit från 7000 ppm till dagens relativt låga nivå på snart 400 ppm."Vad menar du med långt tillbaka i tiden? Enligt de kurvor jag sett har koldioxidhalten varierat mellan ca 160-330 ppm de senaste 500,000 åren! Se t.ex. den bild jag visade i det tidigare inlägget "Ett strutsliknande leion". Men även i detta långa perspektiv är de senaste århundradenas ökningstakt exceptionell."Att koldioxidhalten ökad de senaste 100 åren är inget bevis för att det orsakat temperaturhöjning. Ändring i temperaturen nu är inget onormalt och har skett många gånger de senaste 10.000 åren."Jag påstår inte något sådant i denna punkt, läs igen!3. Du skriver. "Detta är bara en hypotes. Ingen "peer-reviewed" artikel har kunnat bevisa detta."Man kan naturligtvis tvista om hur stor del av temperaturökningen som beror på fossila bränslen, men jag påstår ingenting i den frågan. Läs igen! Det jag påstår avseende koldioxidhalten är allmänt vedertaget.Jag försöker i mina tre punkter att visa på resultat som jag betraktar som odiskutabla, men som är fullt tillräckliga för att låta försiktighetsprincipen varna oss för chansningar på naturliga effekter som motverkar vår påverkan.Du påstår slutligen: "Att temperaturen sjunkit något de senaste tio åren är bevisat från uppmätta värden" .För några månader sedan räknade jag på vissa av de värden du presenterade på din blogg (den 6 januari) och kom med enkel standardstatistik fram till att din påstådda temperatursänkning inte ens är statistiskt signifikant. Hur kan du nu komma med detta påstående igen? Och, som jag påpekar i ovanstående inlägg: tio års data är för lite i detta sammanhang, läs igen!

2008-07-15 @ 23:05:04
Postat av: Mikael Svensson

Vetenskaplighet hit och dit.Min skepsis grundar sig nästan uteslutande på all skräckpropaganda som miljörörelsen spyr ut.Glaciärerna smälter!!! Ja, det gör de väl alltid under icke pågående istid...Naturkatastroferna ökar i omfattning!!! Men vi har väl inget extremt klimat nu, eller?En favorit är svt:s serie planeten som målar upp stigande grafer av diverse saker (ursäkta att jag inte orkar se den en gång till för att var mer specefik), alla grafer går diagonalt från minimum till maximum och anger tiden 1900-2000. En av graferna visar utdöda arter...Sen tvivlar jag på att någon forskare förstår sig helt och hållet på hur vårt klimat fungerar (de kan ju inte ens förutspå vädret för nästa vecka).

2008-07-20 @ 17:21:24
Postat av: Mikael Svensson

"Nyliberal vikarie förblindad av ideologi"Ska tillgreppet med personangrepp uppfattas som att du har en politisk karriär i tankarna?

2008-07-20 @ 17:24:07
Postat av: Thomas Svensson

Mikael:Det jag försöker säga i detta inlägg är att det som man faktiskt är överens om är fullt tillräckligt för att starkt oroa sig för den framtida klimatutvecklingen. Man behöver inte alls tro på de olika scenarier som du betraktar som miljörörelsens skräckpropaganda. Klimatet är, som du påpekar, ingenting som någon vetenskapsman helt behärskar, men det är just denna osäkerhet som borde göra oss mer försiktiga i vår påverkan. Den ökning av koldioxidhalten i atmosfären som vi orsakat de senaste århundradena är unik sett i perspektivet av en halv miljon år. Att denna ökning på ett eller annat sätt riskerar att rubba stabiliteten i klimatutvecklingen är för mig uppenbar och skrämmande och framför allt, onödig; vi blir inte ens lyckligare av den ohämmade tillväxt som beror av oljeförbränningen.Angående propaganda så kan man fråga sig varför det skall vara nödvändigt med en Al Gore för att folk skall reagera, klimatforskarna har ju varnat för detta i ett decennium utan att någon brytt sig.Personangrepp? Se mitt svar på Attilas kommentar ovan.

2008-07-20 @ 19:44:36
Postat av: writer

Den starkaste inslaget av internationella avtal är fortfarande papper. Även om detta är konstigt

2011-11-26 @ 16:04:16
URL: http://essay-writer.org/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback