Kolesterolmyten

"Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg att det praktiskt taget inte finns några friska människor längre."

Detta uttalande av Aldous Huxley inleder kapitlet "Myt 8" i Uffe Ravnskovs nyutkomna bok: Fett och kolesterol är hälsosamt!

Jag började intressera mig för Uffe Ravnskovs undersökningar redan för flera år sedan, då jag läste om honom i en av Bodil Jönssons böcker om tid. Jönsson hade själv av en tillfälllighet fått ögonen på Ravnskovs gedigna arbete och skrev några rader om det i sin bok. Jag tittade då in på Ravnskovs hemsida och blev genast intresserad, men att läsa hans vetenskapliga artiklar blev för tungt och tidsödande. Sedan dess har jag haft ambitionen att någon gång ändå försöka sätta mig in i kolesterolmytens hemligheter och blev därför glad när nu, äntligen, hans sammanfattande bok kom ut på svenska.image26

Boken är en gedigen redovisning av ett beundransvärt arbete. Otaliga vetenskapliga undersökningar har granskats i detalj och befunnits vara bedrövligt ihåliga när det gäller att visa den hypotes som blivit till en allmän sanning: Kolesterol är en högriskfaktor för hjärtinfarkt!

Följd-satserna att fett i allmänhet och animaliskt sådant i synnerhet, orskar åderförkalkning och för tidig död visar sig vara lika ihåliga, och medicinska åtgärder som sänkning av kolesterol tycks vara helt verkningslösa avseende hjärtinfarkter, vare sig de avser ändrad diet eller medicinering.

De fåtaliga undersökningar som ändå påvisat ett samband (dock inte orsakssamband) gäller antingen människor med "familjär hyperkolesterolemi", en sällsynt ärftlig sjukdom, eller män under 47 års ålder. Notera att hjärtinfarkt är en synnerligen ovanlig åkomma för män under femtio och den förhöjda risk som man i någon undersökning detekterat kan betraktas som försumbar. För den grupp människor som har en stor dödlighet i hjärtinfarkt, för oss över femtio, har ingen undersökning kunnat påvisa något samband mellan förhöjd dödlighet och höga kolesterolvärden! För kvinnor har överhuvudtaget inga samband kunnat påvisas för någon åldersgrupp.

Ändå ordineras friska människor med förhöjda kolesterolvärden mediciner oavsett kön och ålder.

Men kan man tro på Uffe Ravnskov, en ensam stridbar läkare mot ett helt vetenskapssamhälle? Ja, absolut:
  1. Han är inte ensam, boken refererar till åtskilliga andra kritiska röster.
  2. Han redovisar på ett oerhört förtroendeingivande sätt sina undersökningar och refererar till alla de artiklar han kritiserar.
  3. Han har själv i åratal, i en öppen diskussion i åtskilliga vetenskapliga publikationer, kritiserat och debatterat , men hans kritiska synpunkter verkar inte ha bemötts seriöst av dem han kritiserar.
  4. Han visar konkret hur många av kolesterolundersökningarna är utmärkta exempel på missbruk av statistiska metoder.
Detta gör att mitt förtroende för Ravnskov nu är grundmurat. Men det rubbar därmed också mitt förtroende för det vetenskapliga systemet, vilket är besvärande. Det är skrämmande att en myt som denna kunnat överleva i årtionden, trots seriös kritik i det vetenskapliga samhället. Hur fungerar egentligen forskarsamhället inom medicinen?

Är det kanske dags att granska hela det medicinska vetenskapssamhället? Det tycks nämligen skilja sig från annan naturvetenskap på ett avgörande sätt: Finansieringen från läkemedelsindustrin är obehagligt dominerande.

Boken Fett och kolesterol är hälsosamt! bör läsas av var och en som är intresserad av hur den medicinska forskningen kan hamna på villospår. Den kan också rekommenderas till bredvidläsningslitteratur vid grundkurser i statistik i våra högskolor, bättre konkreta exempel på statistiska fallgropar får man leta efter.

 

Andra bloggar om: , , ,

Kommentarer
Postat av: Småbarnspappan

Intressant och samtidigt skrämmande. Skrämmande för att det är ju sådant här som inte skall kunna inträffa i vetenskapssamhället. Om du har rätt pekar det ju på ett enormt problem för vetenskapssamhället. Det som stör mig är också att dina punkter 1-4 stämmer mycket bra in på många kritiska röster på CO2 debatten. Oftast när man granskar argument i den debatten kommer man till en punkt då man hänvisar till den vetenskapliga arbetsmetoderna.
T.ex. använder ju du det som argument i klimatdebatten i artikeln i BT.

Vad skall man tro på, tro på, tro på...

Postat av: Thomas Svensson

Ja, Småbarnspappan, det är skrämmande och naturligtvis besvärande för mig, som just använder förtroendet för vetenskapssamhället som ett argument i klimatdebatten.


Vid närmare eftertanke tycker jag emellertid inte att mina fyra punkter alls stämmer in på klimatdebattens skeptiker. Tvärtom har jag mest sett mycket bristfälliga analyser i de få fall jag verkligen granskat. Se förra veckans debatt med Ingvar Leion ,efter mitt inlägg om klimatdebatten, där vi debatterade en del av de kommentarer som förmedlas via bloggen "moderna myter". De mätresultat som jag tittat på motsäger inte på något sätt klimatpanelens slutsatser, efter vad jag kan bedöma.

Och en viktig observation går inte att förneka: Att CO2-halten skenar i ett historiskt perspektiv. Vad detta kommer att innebära vet vi inte med säkerhet, men oavsett dess inverkan, är det en onödig risk att låta utvecklingen fortsätta, speciellt som vi inte ens tycks bli lyckligare av den masskonsumtion som skapar CO2-ökningen.

Vi måste fortsätta tro på vetenskapssamhället, vi har inget bättre! Men ibland hamnar vi fel också här och det kan uppenbarligen ta lång tid att rätta till. Men förr eller senare kryper sanningen fram, tror jag, tack vare öppenhet och envisa forskare som Uffe Ravnskov.

2008-03-11 @ 19:15:08

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback